Giường sắt đơn
Tên sản phẩm

Giường sắt đơn

Model
Trọng lượng
Kích thước ngoài
Kích thước sử dụng
Kích thước ngăn kéo
Tính năng
Khả năng chống cháy
Hệ thống khóa liên hoàn thông minh
Mầu sắc
Thương hiệu
Bảo hành
Giá

Liên hệ

đặc điểm sản phẩm Giường sắt đơn
đặc điểm sản phẩm Giường sắt đơn
đặc điểm sản phẩm Giường sắt đơn
đặc điểm sản phẩm Giường sắt đơn